top of page
กรองไฟ P Electronic
กรองไฟ P Electronic หลักการทำงาน

P Electronic อุปกรณ์ช่วยกรองกระแสไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ทุกชนิด การกรองความถี่ต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในกระแสไฟฟ้า ช่วยในการรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่ และช่วยกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ P Electronic อุปกรณ์กรองกระแสไฟระบบไฟฟ้าต่างๆ ของรถยนต์ (DC Filter) ถูกออกแบบและพัฒนาต่อมาจากตัวกรองความถี่เครื่องเสียงในรถยนต์ โดยอาศัยหลักการที่คล้ายกัน แต่สำหรับกรองไฟรถยนต์นั้น ได้มีการออกแบบ วงจรพิเศษ เพื่อให้ลองรับกับกระไฟฟ้ามากได้ เพราะภายในรถมีอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อยู่มากมาย โดยอาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และไดชาร์จ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำงาน แต่กระแสไฟฟ้าที่มาจากไดชาร์จที่ผลิตออกมานั้นจะมาพร้อมกับ การสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งก็คือความถี่ที่เข้ามาประปนอยู่ในกระแสไฟฟ้านั่นเอง ในส่วนของแบตเตอรี่นั้นจะมีการพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากอยู่แล้ว แต่แบตเตอรี่จะเก็บไฟได้ช้ามากส่งผลให้ไดชาร์จต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา ทำให้แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และในระยะยาวอาจก่อให้ผลเสียที่ตามมา ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยในการกรองกระแสไฟจึงสามารถเข้ามาช่วยลดปัญหาในช่วนนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำงาน P Electronic อุปกรณ์กรองกระแสไฟ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ภายในรถยนต์ การกรองความถี่ที่ปะปนอยู่ในระบบกระแสไฟฟ้าให้น้อยลงโดยความถี่นี้เกิดขึ้น จากทำงานของไดชาร์จ ที่ผลิตกระแสไฟเพื่อจ่ายให้กับแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำงานของไดชาร์จขณะที่กำลังผลิตไฟออกมานั้นจะทำให้เกิด สนามแม่เหล็กซึ่งจะปะปนเข้ามาอยู่ในกระไฟฟ้านั่นเอง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม จากการทำของอุปกรณ์กรองกระแสไฟ จะช่วยทำการเก็บกระแสไฟไว้ในตัวอุปกรณ์ส่วนนึง ทำการจ่ายกระแสไฟให้แบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว และทำหน้าที่แทนแบตเตอรี่ในการจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ไฟที่ได้จากอุปกรณ์กรองกระแสไฟนั้นจะมีแรงดันไฟที่คงที่  กระแสไฟที่ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้รับจะเป็นกระไฟที่สะอาด จะส่งผลให้การทำงานของระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น การทำงานของระบบสมองกล (ECU) จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการควบคุมต่างๆ ทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เป็นต้น การรักษาระดับแรงดันไฟจะช่วยให้ เมื่อเวลาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหนักๆ (โอเวอร์โหลด) เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอก เครื่องเสียง กระจกไฟฟ้า แอร์ เครื่องยนต์ จะทำให้ไดชาร์จทำงานหนัก แบตเตอรี่จะจ่ายไฟที่หนักกว่าปกติ เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ทำงานพร้อมกันจะทำให้เกิดอาการไฟตก หรือไฟที่ไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆ นั้นไม่พอ ดังนั้นอุปกรณ์กรองกระแสไฟจะมาช่วยลดอาการในส่วนนี้ได้อีกด้วย ช่วยให้รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าไม่ให้โหลดไปมากกว่าที่ควรจะเป็น

กรองไฟ P Electronic P1530F
กรองไฟ P Electronic E1503F
กรองไฟ P Electronic E1505F
กรองไฟ P Electronic
bottom of page